Biofeedback


EEG – Biofeedback je metoda, která využívá přirozenou biologickou zpětnou vazbu tak, že učí mozek ovládat a regulovat sám sebe. Mozek dostává okamžitou a přesnou zpětnou vazbu od počítače o svých mozkových vlnách a může sám sebe učit uvádět tyto vlny do souladu. Mozek sám sebe tedy učí posilovat žádoucí mentální aktivitu a tlumit tu nežádoucí.

Klient má na temeni hlavy přiloženou snímací elektrodu a dvě další na uších. Tyto elektrody snímají klientovo EEG – elektrickou aktivitu mozku – kterou přenášejí do PC, na kterém klient pomocí svých mozkových vln hraje hru. Hru neovládá ani klávesnicí ani myší, pouze vlastní mozkovou aktivitou, sílou myšlenky, vůlí.

Pomocí hry dostává klient zpětnou informaci o tom, jak fungují jeho mozkové vlny v konkrétním okamžiku. Průběh vlastního EEG klient vidí na monitoru přeložen do hry, kterou ovládá pouze a jedině činností svého mozku. Pokud aktivita EEG klienta narůstá v žádoucím pásmu mozkových vln, je klient odměňován dobrým výkonem ve hře. Pokud je mozek aktivní v nežádoucím pásmu mozkových vln, klient ve hře není úspěšný. Pomocí úspěchu a selhání ve hře mozek klienta sám sebe učí pracovat v žádoucích a vhodnějších pásmech mozkových vln.

Trénink samotný je bezbolestný a nenásilný. Není návykový, nemá vedlejší účinky. Svým hravým přístupem je vhodnou alternativou k optimalizaci stavu lehkých mozkových dysfunkcí u dětí (poruchy pozornosti, specifické poruchy učení, hyperaktivita).


EEG – Biofeedback je určen pro:

 1. Trénink zdravých profesionálů – pro jedince, kteří chtějí  vylepšit své dosavadní mentální schopnosti (především schopnost soustředění, pozornost, paměť, učení) a zvýšit svou odolnost vůči stresu či prožívat stavy hluboké relaxace.

  Z tohoto hlediska zejména vhodný pro:
  • manažery
  • vrcholové sportovce
  • piloty
  • řidiče
  • operátory

 2. Klinické využití – EEG – biofeedback je úspěšně používán k léčbě širokého spektra zdravotních a psychických obtíží, zejména je určen pro:
  • poruchy pozornosti
  • hyperaktivní syndrom
  • poruchy spánku
  • specifické poruchy učení
  • migrény a bolesti hlavy
  • stres a napětí
  • úzkostné poruchy a panické ataky
  • neurorehabilitace po mozkových traumatech a mrtvicích
  • a další

Více informací o této metodě naleznete na www.biofeedback.cz