Vzhledem k epidemiologické situaci
 
ORDINUJEME V OMEZENÉM REŽIMU A TO POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.
 
Všechna plánovaná vyšetření automaticky rušíme, nemusíte volat, jakmile to situace umožní, budeme vás kontaktovat s nabídkou náhradního termínu. 
 
I nadále můžete využívat terapeutická sezení či krizové intervence vedené na dálku pomocí aplikace skype.
Termíny lze dohodnout na tel. číslech:
608 191 515
608 191 625
V případě, že se nedovoláte, zanechte sms zprávu.

 
 
 
 
 
 
 

Klinická psychologie Břeclav s. r. o. je nestátní zdravotnické zařízení registrované odborem zdravotnictví Jihomoravského kraje, které poskytuje veškeré služby v oblasti klinické psychologie:

 • psychologická diagnostika
  • kognitivní funkce (intelekt, paměť, pozornost),
  • osobnost,
  • organicita (postižení CNS),
  • afektivita
 • psychoterapie
  • individuální – systematická (dlouhodobá) i podpůrná
  • párová
  • rodinná
  • skupinová
 • vyšetření pro účely OSSZ (posudky)
 • krizová intervence
 • dopravně – psychologické vyšetření řidičů – více zde
 • EEG Biofeedback

Z veřejného zdravotního pojištění jsou služby plně hrazeny klientům níže uvedených pojišťoven:


111Všeobecná zdravotní pojišťovnaVZP
201Vojenská zdravotní pojišťovnaVOZP
205Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaČPZP
207Oborová zdravotní pojišťovnaOZP
211Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitraZPMVČR