Smluvní pojišťovny


Z veřejného zdravotního pojištění jsou služby plně hrazeny klientům níže uvedených pojišťoven:


111Všeobecná zdravotní pojišťovnaVZP
201Vojenská zdravotní pojišťovnaVOZP
205Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaČPZP
207Oborová zdravotní pojišťovnaOZP
211Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitraZPMVČR